S čím se setkávám velmi často? Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální průzkumy uvádějí, že téměř kolem 70% mužů nebo žen se setkalo s nevěrou, nikoho neudiví, že tato četnost se odráží i v mé klientele. Takže mám po 20 letech praxe pocit, že jsem se stala „specialistkou“ na nevěry. Stejně tak se dá říci, že v podobné míře pracuji v párové terapii s poruchovou komunikací.
 
Nevěra - a co dál?
Manželé se obracejí o pomoc s problémem po doznívající nevěře manžela. Muž má manželku rád, myslel si, že vše dokáže „spravit“ sám. Nyní však vidí, že situaci nedokáží oba dále zvládat. Předtím považovali své manželství za dobré. Nyní si v sobě potřebují udělat pořádek, muž již neví, jak má pomoci citově zraněné ženě, která se potýká s pocity zklamání, zrady, smutku, ztráty vitality. Oba jsou tím již velmi vysílení. Rádi by, aby kromě jiného tím nebyly zasaženy jejich 2 malé děti.
Zjišťují, že se díky atmosféře bezpečí u terapeuta mohou svěřit se svými intimními pocity a myšlenkami. Pomáhá jim i nestrannost, se kterou se snaží terapeut hledat pomoc pro oba. Je pro ně důležité, že jim mohu rozumět, mají skoro pocit, jako bych s nimi „žila“. V této chvíli se můžeme společně vydat hledat cestu ven z krize.
Neobejde se to bez bilancování prožitého života. Hlavně však potřebují oba obnovit ztracenou důvěru. Potřebují se vyznat v tom, jak se jim to vlastně přihodilo. Dnes vidí, že jejich podnikáním nadiktovaný životní styl jim mnohé nabídl, ale také mnohé vzal. Ani si nestačili všimnout v koloběhu každodenních starostí o práci, děti, prarodiče, že se naučili sice výborně organizačně kooperovat, ale že zredukovali společné chvíle na minimum. Jejich vzájemné citové potřeby byly odsunuty na vedlejší kolej. Ale nevymizely. Muž našel únik z vleklého stresu. Příležitostná nevěra byla na světě.
Bylo třeba věnovat pozornost jejich prožívání – muž se potýkal s pocity viny, žena potřebovala kromě jiného najít ztracenou sebedůvěru a sebevědomí, naučila se zacházet s negativními emocemi. Oba dokázali po dlouhé době spolu mluvit o pocitech. Naštěstí objevili, že nestačili úplně ztratit to, co k sobě dříve dokázali cítit. Rozešli jsme se ve chvíli, kdy se jejich vztah po této „revitalizaci“ podařilo stabilizovat.
 
Co také pomáhá
Někdy se stává, že se dostaví po překonaném emočním šoku nebo zátěži klient sám a zůstává také sám na zvládnutí problému. Je známo, že psychické problémy jsou úzce spjaty s tělesnými příznaky. Lidé svou duševní bolest často ukrývají ve svém těle. V psychoterapii není neobvyklé, že pak zařazuji doprovodně ke zmírnění nebo odstranění psychosomatických potíží relaxační nebo hypnotickou techniku.
 
Muži, ženy a sex
Zvláště mladí lidé nemají zábrany objevit se u psychologa se svými sexuálními potížemi. Mohou to být např. poruchy erektivity, ejakulace, nechuť k sexu. Po důkladném diagnostickém zmapování potíží můžeme např.přistoupit k řešení formou nácviku k odstranění funkčních sexuálních poruch. Může se však také ukázat, že sexuální problém, se kterým klienti přicházejí, odráží jejich vztahový nesoulad. Pak se neřeší sex – nýbrž citový vztah.