Psycholožka s 30letou poradenskou a terapeutickou praxí v manželském a rodinném poradenství, dlouholetou odbornou zkušeností s posuzováním v oblasti náhradní rodinné péče. Studium psychologie ukončila v r. 1983 na Univerzitě J.E.Purkyně v Brně. V r.1990 ukončila postgraduální studium na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem Asociace manželských a rodinných poradců.
  • 3letý výcvik v systemické terapii
  • Komunikační strategie
  • Ericksonovská hypnoterapie
  • Krizová intervence
  • Sexuální psychoterapie
  • Relaxační techniky
  • Integrující přístup v rodinné terapii
  • Metody projektivní diagnostiky